Nattsynsassistenten visualiserer området rundt veien elektronisk og gir bedre sikt i mørket

Nattsynsassistenten visualiserer området rundt veien elektronisk og gir bedre sikt i mørket. Systemet viser et varmebilde av omgivelsene ved kjøring i mørket. Personer og større dyr merkes med gult i kjørecomputeren. Hvis systemets analyse av bevegelsen og posisjonen til personen eller dyret viser at det er fare for påkjørsel, blir merkingen rød, det vises en varseltrekant og det høres en varsellyd. 

Systemet slår seg automatisk på når det er mørkt, hvis nærlyset er aktivert eller lysbryteren står på AUTO.

Ny lykteteknologi gir flere funksjoner. På biler med Matrix LED-hovedlykter eller HD Matrix LED-hovedlykter med dynamisk blinklys blir en person som er merket35 og befinner seg i kjørefeltet, også lyst opp ved at markeringslyset blinker flere ganger mot personen. Det gjør det lettere for deg å se personen, og vedkommende blir også varslet.

Varselmeldingene vises også på head-up-displayet13 (hvis bestilt (ekstrautstyr)).

13 Bruk av polariserte solbriller gjør det vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet.
35 Gjelder bare fotgjengere og ikke større dyr som befinner seg i et fareområde i kjørebanen. Systemet fungerer kun utenom belyst bebyggelse og når du kjører raskere enn 60 km/t.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.

Dine fordeler
  • Registrerer fotgjengere og større dyr
  • Gir bedre oversikt ved kjøring i mørket