Servolukkingen sørger for stillegående og sikker lukking av bildørene

Komfortabel og sikker lukking av dørene. Dører som ikke er helt lukket, trekkes automatisk i lås ved hjelp av en servomotor.

Merk: Leveres bare i kombinasjon med ambientelyspakke
Dine fordeler
  • myk lukking av dører som ikke er helt lukket, uten bruk av krefter
  • integrert elektrisk barnesikring ved behov