Parkeringsassistenten gjør det enkelt å parkere

Assistenten er til hjelp når du skal parkere og kjøre ut av parkeringsluker, og bruker ultralydsensorer til å lete etter egnede parkeringsluker. Den beregner den beste manøveren for å parkere i luker på tvers (forover og bakover) og den beste inn- og utkjøringsmanøveren ved lukeparkering på langs. 

Systemet overtar styreprosessen. Du behøver bare å skifte gir, gi gass og bremse i henhold til anvisningene på skjermen, og overvåke parkeringsprosessen. Systemet støtter parkering i flere trinn. Det kan vise forventet kjørebane basert på rattutslaget og på den måten advare deg om hindringer ved siden av bilen.

Du aktiverer søk etter parkeringsluker på det nedre MMI touch response-displayet mens parkeringshjelpen er på på det øvre MMI touch response-displayet.

Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.

Dine fordeler
  • Hjelper deg å finne passende parkeringsluker langs veien
  • Varsler om hindringer på siden av bilen
  • Beregner parkeringsmanøver for tverrgående og langsgående parkeringsluker