Parkeringshjelpen bistår ved parkering forover og bakover

Akustisk og visuell parkeringshjelp foran og bak når du parkerer og manøvrerer bilen. En selektiv visning på det øvre displayet viser avstanden til registrerte gjenstander basert på aktuelt rattutslag og kjøreretningen. Et hvitt segment viser en registrert hindring som befinner seg utenfor veibanen. Røde segmenter viser hindringer i veibanen. Ved virtuell visning av kjørefelt vises dessuten styrelinjer på siden. Linjene beregnes ut fra aktuelt rattutslag og gjør det enklere å manøvrere inn og ut av parkeringsluken. Måling med åtte ultralydsensorer som er diskret integrert i støtfangerne. Aktiveres ved å legge inn revers, med en tast i midtkonsollen og om ønskelig automatisk når bilen nærmer seg en registrert hindring med en hastighet under 10 km/t.

Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • praktisk i trange parkeringsluker
  • parkeringssituasjonen fremstilles virtuelt