Takrelingen setter et sportslig preg bilen og gir ekstra transportmuligheter

Hel med glatt overflate, stabil og aerodynamisk, sort
Dine fordeler
  • Ekstra plass til last
  • Aerodynamisk utforming, lager ikke vindstøy