Audi pre sense front varsler hvis det er fare for kollisjon, og reduserer hastigheten i nødstilfeller

Audi pre sense front5, 14 kan avhengig av situasjon og hastighet varsle når det er fare for kollisjon og starte bremsing av bilen (innenfor systemets begrensninger). Data fra frontkameraet brukes til å beregne sannsynligheten for påkjørsel.

I inntil 250 km/t kan systemet registrere kjøretøyer, i inntil ca. 85 km/t fotgjengere, og fra 5 km/t kan det registrere syklister. Hvis systemet registrerer at det er fare for kollisjon, varsler det i flere trinn. Varslingen skjer visuelt, akustisk og haptisk. Ved behov kan systemet starte bremsekraftforsterking eller full nedbremsing. Det bidrar til å redusere hastigheten og om mulig unngå kollisjon.

Innenfor de tekniske begrensningene omfatter tjenesten Audi pre sense front i tillegg kontroll og potensiell forbedring av funksjonen til Audi pre sense front34. Det innebærer at interne bildata, så langt det er teknisk mulig, i noen få sekunder samles inn og sendes til Audi AG i de få tilfellene Audi pre sense front er aktivert. Fordelen med dette er blant annet at nye situasjoner som dukker opp, som er utfordrende for funksjonen (f.eks. pga. en ny tunnel), blir identifisert og evaluert innenfor de tekniske begrensningene. Denne kunnskapen kan bli integrert i programvareoppdateringer som forbedrer funksjonene til Audi pre sense front.

Audi pre sense front har blant annet følgende beskyttelsestiltak:
  • Sikkerhetsbeltene foran og på de ytre sitteplassene bak (hvis bilen har dette) strammes
  • Sittestillingen optimeres
  • Nødsignalanlegget aktiveres for å varsle andre trafikanter
  • Vinduene og panoramasoltaket (hvis bestilt) lukkes

5 NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp under kjøringen. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
14 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.
34 Kun i Europa.
Dine fordeler
  • Systemet varsler når det registrerer fare for kollisjon
  • Bremser bilen helt ned ved behov