Tyverialarmen overvåker dørene, panseret og bakluken. SAFE-funksjonen6 er koblet sammen med dørlåsene og forhindrer at dørene åpnes innenfra etter at bilen er låst med bilnøkkelen.

Tyverialarmen omfatter også:
  • Kupéovervåkning (kan kobles ut) med ultralydsensor
  • Sensorer som registrerer forsøk på borttauing, heving og senking av bilen og varsler om tyveri
  • Batteristøttet horn mot manipulering av ledningene

6 SAFE-funksjonen kan bare aktiveres via tyverialarmen med en landsspesifikk kode. SAFE-funksjonen kan ikke leveres separat.
Dine fordeler
  • Rimeligere kaskoforsikring hos enkelte forsikringsselskaper
  • Aktiveres igjen etter bruk av baklukelåsen
  • Kupéovervåking med ultralyd