Assistentpakken By inneholder flere assistentfunksjoner som er tilpasset bykjøring: Gatekryssassistenten holder oversikten i sterkt trafikkerte gatekryss. Feltskifteassistenten overvåker trafikk som nærmer seg i feltet ved siden av. Utstigningsvarslingen gjør deg oppmerksom på kjøretøyer som kjører forbi når bilen din står parkert langs veien. Assistenten for kryssende trafikk bak registrerer kjøretøyer som krysser kjørebanen bak deg når du skal rygge ut av en parkeringsluke. Audi pre sense basic, front og rear aktiverer forebyggende tiltak for å beskytte passasjerene og andre trafikanter.

Gatekryssassistenten
kan varsle deg om registrert kryssende trafikk som nærmer seg i komplekse kjøresituasjoner. Systemet overvåker området foran og på sidene av bilen i kryss og utkjørsler. Det skjer ved hjelp av sensorer som er montert i bilen. Det registrerer objekter som beveger seg og kommer nærmere, for eksempel biler (innenfor systemets begrensninger). Systemet kan også varsle deg hvis det registrerer fare for kollisjon med kryssende trafikk som nærmer seg, når du skal kjøre ut av uoversiktlige utkjørsler eller inn i kryss med begrenset sikt. I situasjoner som registreres som kritiske, aktiveres varsling i flere trinn. Først varsles du visuelt og akustisk. Hvis du ikke reagerer på dette, utløses et rykk med bremsene for å advare. Systemet fungerer i hastigheter inntil 30 km/t, bremserykk utløses i inntil 10 km/t. Gatekryssassistenten bruker radarsensorer som er montert i hjørnene på frontskjørtet. Hvis informasjon fra kameraene til områdevisningen er tilgjengelig, brukes den også.

Feltskiftevarslingen
hjelper deg å overvåke blindsonen og trafikken bak bilen. To ekstra radarsensorer bak på bilen registrerer kjøretøyer som nærmer seg bakfra på siden eller flyter med trafikken, og måler avstanden og hastighetsdifferansen. Hvis det oppstår en kritisk situasjon i forbindelse med feltskifte, varsles du med LED-indikatorer på sidespeilet. Hvis du setter på blinklyset i en situasjon som systemet vurderer som kritisk, blinker LED-indikatorene kraftig fire ganger. I kritiske situasjoner foretar feltskiftevarslingen et korrigerende styreinngrep. Systemet kan også varsle om kritiske objekter når du skal svinge av veien (innenfor systemets begrensninger).

Utstigningsvarslingen
varsler om fare for kollisjon med registrert trafikk som nærmer seg bakfra, når dørene åpnes mens bilen står i ro. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen (innenfor systemets begrensninger). Det registrerer objekter som beveger seg og nærmer seg bakfra, for eksempel biler. Hvis noen trekker i døråpneren når det nærmer seg en trafikant som vurderes som kritisk, lyser varselet i døren og LED-indikatorene på sidespeilet på den aktuelle siden. Samtidig forsinkes åpningen av døren en liten stund.

Assistenten for kryssende trafikk bak
kan varsle om fare for kollisjon med kryssende trafikk som nærmer seg ved rygging. Varslingen skjer i hastigheter inntil 10 km/t. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen (innenfor systemets begrensninger) mens du rygger. Det registrerer objekter som beveger seg og kommer nærmere, for eksempel biler. Systemet informerer deg visuelt, og kan varsle med et lydsignal og et rykk med bremsene hvis det registrerer spesielt kritiske situasjoner under rygging.

Audi pre sense 360°
registrerer kollisjonsfare rundt hele bilen og aktiverer egnede sikkerhetstiltak. Det inneholder følgende assistentsystemer:
  • Audi pre sense front overvåker trafikken foran bilen.
  • Audi pre sense rear overvåker trafikken bak bilen.
  • Audi pre sense side reagerer ved fare for sidekollisjon i opptil ca. 60 km/t.
Audi pre sense 360° bruker data fra forskjellige sensorer som overvåker området rundt bilen. Hvis det er fare for sidekollisjon eller kjøretøyer nærmer seg fra siden, kan systemet aktivere pre sense-beskyttelsestiltakene i Audi pre sense basic.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Varsler om kjøretøyer som krysser bilens kjørebane
  • Varsler når du skifter kjørefelt og når du kjører ut av parkeringsluker
  • Utstigningskontroll i døren og sidespeilet
  • Beskyttelsestiltak når det er fare for kollisjon