Feltskiftevarsling inkl. Audi pre sense rear, utstigningsvarsling og assistent for kryssende trafikk bak

En kombinasjon av assistentsystemer for hjelp i kritiske situasjoner til en gunstig pris

Pakken5, 14 omfatter assistentsystemer for bykjøring og kjøring på flerfeltsveier. Systemet bruker radarsensorer for å overvåke området bak og på sidene av bilen (innenfor systemets begrensninger).

Feltskiftevarslingen hjelper deg å overvåke trafikken bak bilen når du skal skifte kjørefelt. To radarsensorer bak registrerer kjøretøyer som nærmer seg fra siden bak eller flyter med trafikken. Systemet kan måle og analysere avstanden og hastighetsforskjellen. Hvis det oppstår en kritisk situasjon i forbindelse med feltskifte, varsler systemet med LED-indikatorer i sidespeilet på den aktuelle siden. Hvis du setter på blinklyset for å signalisere at du vil skifte kjørefelt, og systemet oppdager at dette vil medføre en farlig situasjon, begynner LED-indikatorene å blinke kraftig.

Utstigningsvarslingen gir god sikt bakover når du går ut av bilen. Den varsler om fare for kollisjon med registrerte trafikanter, f.eks. biler som nærmer seg bakfra når dørene åpnes mens bilen står i ro. Hvis noen trekker i døråpneren når en situasjon vurderes som kritisk, lyser varslet i døren og LED-indikatoren på sidespeilet.

Assistenten for kryssende trafikk bak registrerer kryssende trafikk og varsle om fare for kollisjon med objekter som beveger seg og kommer nærmere mens du rygger, f.eks. kryssende biler. Varslingen skjer i hastigheter inntil 10 km/t. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen mens du rygger. Hvis systemet registrerer spesielt kritiske situasjoner, varsles du visuelt. Når du rygger, kan systemet dessuten varsle deg med et lydsignal og et merkbart rykk i bremsene. Systemet slås på og av med MMI touch response-displayet.

Området bak bilen overvåkes kontinuerlig ved hjelp av radarsensorer på bilens bakpart. Systemet analyserer de registrerte dataene og kan oppdage kritiske situasjoner (innenfor systemet begrensninger), blant annet fare for å bli påkjørt av kjøretøyet bak deg.

Når det registreres fare for kollisjon, blir beskyttelsestiltak innledet tidlig. Nødsignalanlegget aktiveres for å varsle andre trafikanter, sikkerhetsbeltene foran og på de ytre sitteplassene bak strammes, sittestillingen optimeres, vinduene og ev. panoramasoltaket lukkes.

5 NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
14 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.
Dine fordeler
  • Hjelp ved skifte av kjørefelt
  • Varsler om kjøretøyer i feltet ved siden av eller i dødvinkelen
  • Praktisk i tett trafikk og på flerfeltsveier