1300x551_NeMo_RS5_Coupe_Front_Back.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter.