1300x551_NeMo_RS5_Coupe_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter.

* Maksimalt hodeplass