1300x551_NeMo_S4_Limousine_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter. * Maksimalt hodeplass