Visning av området bak bilen på MMI-displayet med dynamiske og statiske hjelpeelementer gjør det enklere å manøvrere bilen. Du kan velge mellom to moduser (parkering på tvers og tilhengermodus på biler med fabrikkmontert tilhengerfeste). Avhengig av valgt modus vises beregnet kjørebane og hjelpe- og føringslinjer. Ryggekameraet er diskré integrert i håndtaket på bakluken. Aktiveres ved å legge inn revers eller ved å trykke på en tast i midtkonsollen

Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.