Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning

Visning av trafikkskilt gir bedre oversikt over fartsgrensene i jungelen av trafikkskilt

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning viser registrerte trafikkskilt, f.eks. forbikjøringsforbud og fartsgrenser inkl. midlertidige hastighetsbegrensninger (innenfor systemets begrensninger). Hvis et trafikkskilt er utenfor kameraets synsfelt, kan systemet bruke informasjon fra navigasjonsdataene i MMI navigasjon plus med MMI touch (ekstrautstyr, må bestilles separat) til å vise dette.

Visningen fra trafikkskiltgjenkjenningen kommer automatisk på displayet til kombiinstrumentet eller Audi virtual cockpit plus (ekstrautstyr) og kan konfigureres fra multifunksjonsrattet. Inntil tre trafikkskilt kan vises alene, eller det påbudet som er relevant for øyeblikket, kan vises som tilleggsvisning til et annet system (f.eks. digital hastighetsvisning). I MMI touch kan du også aktivere en trafikkskiltbasert varsling som sier ifra dersom du overskrider fartsgrensen.

Den kamerabaserte trafikkskiltgjenkjenningen er et rent informasjonssystem.

Kamerabasert trafikkskiltgjenkjenning omfatter:
  • Registrering og visning av forbikjøringsforbud og fartsgrenser, inkludert midlertidige fartsgrenser
  • Registrering av start og slutt på motorvei, riksvei, tettsteder og områder med trafikkdempende tiltak, visning av tilhørende fartsgrenser44
  • Situasjonsavhengig visning og vurdering av våt veibane, hastighetsbegrensninger for bestemte tider av døgnet, veiarbeidsområder og ved kjøring med tilhenger (bare hvis bilen har fabrikkmontert tilhengerfeste)

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.

44 Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.
Merk: Leveres bare i kombinasjon med MMI navigasjonssystem plus
Dine fordeler
  • Viser fartsgrenser, også de som gjelder i bestemte tidsrom, ved våt veibane eller kjøring med tilhenger
  • Vises i synsfeltet