Head-up-displayet projiserer informasjon som er relevant for kjøringen, direkte i førerens synsfelt

Projiserer om ønskelig hastigheten og annen relevant informasjon fra ekstrautstyr, f.eks. assistentsystemer og navigasjon, og varselmeldinger i førerens synsfelt. Visning i flere farger med tydelige kontraster gjør at du kan se informasjonen med et raskt blikk. Head-up-displayet er diskret integrert i instrumentpanelet og har en projeksjonsflate med justerbar høyde og lysstyrke.

Merk: Det er vanskeligere å se informasjonen på head-up-displayet når du har på deg polariserte solbriller.
Dine fordeler
  • Viktig informasjon og advarsler direkte i synsfeltet
  • Visningen oppfattes raskere
  • Mer oppmerksomhet mot kjøringen