Audi adaptiv cruise control (ACC) regulerer avstanden automatisk fra 0 til 250 km/t. Systemet holder innstilt avstand ved å automatisk bremse og gi gass. Du kan velge mellom fem avstandstrinn. I Audi drive select kan du også konfigurere akselerasjons- og reguleringsegenskapene. Stop&Go-funksjonen kan bremse bilen helt ned, og også sørge for at den kjører i gang igjen automatisk.
Adaptiv cruise control betjenes med en egen bryter på rattstammen. Innstillingsområde for ACC: 20–250 km/t

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.