Cruise control med justerbar hastighetsbegrenser

Holder hastigheten konstant fra ca. 20 km/t hvis motoreffekten eller motorbremseeffekten tillater det. Hastighetsbegrenseren hjelper deg å holde en innstilt maksimal hastighet fra ca. 30 km/t. Systemet begrenser også hastigheten når du trår på gasspedalen. Betjenes med en egen hendel på rattet. Innstilt hastighet vises i kjørecomputeren.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.