Parkeringshjelpen er til hjelp ved parkering forover og bakover

Akustisk og visuell parkeringshjelp foran og bak, er til hjelp ved parkering og manøvrering. Med selektiv visning av avstanden til registrerte objekter på MMI-displayet, avhengig av rattutslaget og kjøreretningen. Et hvitt segment viser en registrert hindring som befinner seg utenfor veibanen. Røde segmenter viser hindringer i veibanen. Ved virtuell visning av kjørefelt vises i tillegg styrelinjer på sidene. Linjene beregnes ut fra rattutslaget og gjør det enklere å manøvrere inn i og ut av parkeringsluken. Måling med ultralydsensorer som er diskré integrert i støtfangerne. Aktiveres ved å legge inn revers eller ved å trykke på en tast i midtkonsollen. Den aktiveres også automatisk når avstanden til et registrert objekt er mindre enn ca. 90 cm.

Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Praktisk i trange parkeringsluker
  • Visning av parkeringssituasjonen