Audi connect nødanrop og service med Audi connect Remote & Control

Audi connect nødanrop og service kan brukes til å tilkalle hjelp automatisk eller manuelt

Tjenestene i Audi connect nødanrop og service4 gir en ekstra trygghet. Hvis bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et automatisk nødanrop til Audis nødanropssentral. Informasjon om bilen overføres automatisk, slik at hjelpen kan organiseres raskt. Med Online Car Care kan bilen dessuten forutse visse uhell allerede før de oppstår. Skulle du likevel oppleve driftsstans eller mindre ulykker, kan du få umiddelbar hjelp via online-veitjeneste og Audi skadeservice.

Pakken inneholder følgende tjenester:
 • Audi connect nødanrop31
 • Online-veitjeneste
 • Audi skadeservice
 • Audi servicetermin online32
 • Online Car Care38

Audi connect Remote & Control
Tjenestene i Audi connect Remote & Control oppretter forbindelse mellom bilen og smarttelefonen. Med myAudi-appen4, 10 har du fjerntilgang til bilen og kan se siste parkeringsposisjon og gjeldende bilstatus. Informasjonen omfatter blant annet tank- og oljenivå, kilometerstand, tidspunkt for neste inspeksjon og om dørene og vinduene er lukket. Ved behov kan bilen låses og låses opp med fjernstyring. Noe ekstrautstyr kan også fjernstyres. For eksempel kan du motta et pushvarsel på smarttelefonen dersom tyverialarmen utløses.

Pakken inneholder følgende tjenester:
 • Parkeringsposisjon
 • Bilstatus
 • Fjernstyring av låsing og opplåsing33, 34
 • Varsel fra tyverialarm36, 37

4 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
10 Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere. Du må først registrere deg på www.audi.com/myaudi. Mediestrømming via Internett krever en aktiv trådløs forbindelse mellom smarttelefonen og Audi MMI.
31 Overføring på språket som er stilt inn i MMI. Hvilke språk som er tilgjengelige for nødanrop, avhenger av land.
32 Funksjonen må være registrert og aktivert på www.audi.com/myaudi.
33 Det er ikke mulig å starte motoren uten bruk av bilnøkkelen.
34 Bilen står i ro og tenningen er slått av.
36 Bare i kombinasjon med tyverialarm (ekstrautstyr).
37 Bare hvis du har gitt tillatelse til å motta pushmeldinger med varsler.
38  Du må være registrert og verifisert som hovedbruker på www.my.audi.com. Denne tjenesten bruker personopplysninger.

Juridisk informasjon:
Tjenestene kan brukes via bilens SIM-kort. Kostnadene for telefon- og dataforbindelsen er inkludert i prisen for tjenestene. Tjenestene fra Audi kan kun brukes i dekningsområdet for mobilnettet til mobiloperatøren som er valgt av Audi. Audi connect-tjenestene Audi connect nødanrop, online-veitjeneste, Audi skadeservice og Audi servicetermin online kan brukes i følgende land etter levering av bilen: Belgia, Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Norge, Østerrike, Portugal, Sverige, Sveits, Spania, Irland, Polen, Ungarn, Hellas, Bulgaria, Romania, Malta, Gibraltar og Litauen. Informasjon om bruk i øvrige europeiske land og om tilgjengeligheten til ekstrautstyret får du hos din Audi-forhandler. Audi connect bilstyringstjenester er tilgjengelige i tre år etter at bilen ble utlevert, og kan deretter forlenges mot betaling.

Merk:
Feil på tjenestene kan skyldes force majeure, pålegg fra myndighetene og tekniske eller andre tiltak som må utføres på anleggene til AUDI AG, leverandørene eller nettverksoperatøren (f.eks. vedlikehold, reparasjon, systemavhengige programvareoppdateringer og utvidelser). AUDI AG vil gjøre sitt ytterste for å utbedre slike feil umiddelbart eller arbeide for å få feilene utbedret på sikt.
Dine fordeler
 • Rask hjelp i nødstilfeller
 • Ukomplisert veihjelp
 • Komfortabel bilstyring via smarttelefonen