Audi side assist med Audi pre sense rear

Audi side assist overvåker skifte av kjørefelt, Audi pre sense rear iverksetter forebyggende beskyttelsestiltak når det er fare for påkjørsel bakfra

Feltskifteassistent: hjelper deg ved feltskifte (ved hastigheter fra ca. 15 km/t), innenfor systemets begrensninger. Audi side assist har to radarsensorer som måler avstanden og hastighetsforskjellen til registrerte kjøretøyer som nærmer seg bakfra, sammenlignet med din bil. Hvis Audi side assist oppfatter hastighetsforskjellen og avstanden som farlig ved skifte av kjørefelt, vises et signal i det aktuelle sidespeilet. Aktiveres én gang i MMI-Car-menyen.

Audi pre sense rear har ekstra radarsensorer som registrerer fare for påkjørsel bakfra (innenfor systemets begrensninger). Sikkerhetsbeltene foran strammes elektrisk som et forebyggende tiltak. Systemet starter også lukking av vinduene og eventuelt soltaket. Nødsignalanlegget aktiveres med økt frekvens for å varsle trafikanter i nærheten.

I kombinasjon med parkeringshjelp plus eller parkeringsassistent (begge deler er ekstrautstyr) omfatter utstyret også utstigningsvarsling og assistent for kryssende trafikk bak.

Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Dine fordeler
  • Hjelp ved skifte av kjørefelt
  • Varsler om kjøretøyer i feltet ved siden av eller i dødvinkelen
  • Praktisk i tett trafikk og på flerfeltsveier