1300x551_NeMo_RS3_Limo_Side_2.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter.

* Maksimalt hodeplass