1300x551_NeMo_RS_3_SB_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter.

* Maksimalt hodeplass