1300x551_NeMo_A3_SB_Side.jpg

Dimensjoner

Alle dimensjoner er angitt i millimeter. *Maksimalt hodeplass