Bidrar til å unngå at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet (innenfor systemets begrensninger). Hvis systemet er aktivert og klart til bruk, og hvis føreren ikke har slått på blinklyset, griper kjørefeltvarslingen korrigerende inn i styringen for å unngå at bilen krysser en registrert veioppmerking. Føreren kan om ønskelig også stille inn at rattet skal vibrere i tillegg. Fungerer fra ca. 60 km/t til maksimalt 250 km/t.


Funksjonene kan variere avhengig av land og bilens utstyr.

Merk: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.