Feltskiftevarsling med utstigningsvarsling og assistent for kryssende trafikk bak

Feltskiftevarslingen har to radarsensorer som måler avstanden og hastighetsdifferansen til kjøretøyer som nærmer seg bakfra. Dersom et feltskifte kan utgjøre en fare, varsles du med en indikator i sidespeilet på den aktuelle siden. Hvis du slår på blinklyset for å skifte kjørefelt, begynner visningen i tillegg å blinke. Systemet fungerer i hastigheter fra ca. 15–250 km/t og aktiveres i Car-menyen i MMI.

Har bilen parkeringsassistent med parkeringshjelp plus, omfatter systemet også funksjonene assistent for kryssende trafikk bak og utstigningsvarsling. Utstigningsvarslingen registrerer kjøretøyer og syklister som nærmer seg bakfra når bilen står i ro, og kan ved behov varsle passasjerene før de åpner døren. Det skjer ved at LED-indikatorene i speilet blinker og det utløses en varsellyd. Assistenten for kryssende trafikk bak hjelper deg ved rygging ut av parkeringsluker.

Registrerer kryssende trafikk. Assistenten for kryssende trafikk bak kan varsle om fare for kollisjon med objekter som beveger seg og kommer nærmere mens du rygger, f.eks. kryssende biler. Systemet bruker radarsensorer til å overvåke området bak og på sidene av bilen mens du rygger. Systemet varsler deg visuelt på MMI touch-displayet hvis det registrerer spesielt kritiske situasjoner. Når du rygger, kan systemet dessuten varsle med et lydsignal og et rykk i bremsene.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.
Merk: Kan bare leveres i kombinasjon med parkeringsassistent med parkeringshjelp plus eller assistentpakke