Start-stopp-systemet senker drivstofforbruket og avlaster føreren

Start-stopp-system med rekuperasjon: Bidrar til å redusere drivstofforbruket og CO₂-utslippet ved å slå av motoren når bilen står i ro. Bilen startes opp igjen når clutchen trås inn, eller når bremsepedalen slippes opp. Kan når som helst deaktiveres med knappen.

Under rekuperasjonen omdannes bevegelsesenergi til utnyttbar elektrisk strøm. Når bilen er i skyve- og bremsefasen, øker dynamospenningen til et nivå som ligger over bilens normale ledningsnett. I denne fasen kan dynamoen omdanne bilens bevegelsesenergi til strøm som mellomlagres i batteriet.
Dine fordeler
  • Automatisk avstenging av motoren i ståfaser, f.eks. ved trafikklys
  • Lavere driftskostnader på grunn av redusert drivstofforbruk
  • Lavere CO₂ og utslippsutslipp