Med deaktiveringsbryter for kollisjonsputen på passasjersiden foran og ISOFIX på passasjersiden foran