Hjelper deg å overholde en innstilt maksimal hastighet, f.eks. i tettbygde strøk. Du har mulighet for å begrense bilens hastighet til en ønsket verdi, inkl. et aktivt bremseinngrep, når du kjører over ca. 30 km/t.