Systemet gjør det enklere å følge trafikken på flerfeltsveier. Det kan øke kjørekomforten betydelig på lange kjøreturer og i tett bytrafikk.

Utstyret omfatter:

  • Adaptiv cruise control
  • Hastighetsbegrenser
  • Audi pre sense front

Adaptiv cruise control hjelper deg å akselerere, bremse, holde fartsgrensen og holde trygg avstand til kjøretøyet foran.

Hastighetsbegrenseren hjelper deg å overholde en innstilt maksimal hastighet, f.eks. i tettbygde strøk. Systemet fungerer fra ca. 30 km/t.

Audi pre sense front registrerer området foran bilen ved hjelp av en radarsensor i fronten (innenfor systemets begrensninger) og varsler visuelt og akustisk for å gjøre deg oppmerksom på farlige situasjoner.Merk: Alle systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.