Audi connect nødanrop og service med Audi connect Remote & Control

Audi connect nødanrop og service kan brukes til å tilkalle hjelp automatisk eller manuelt

Tjenestene i Audi connect nødanrop og service gir en ekstra trygghet. Hvis bilen utsettes for en alvorlig ulykke, utløses et automatisk nødanrop til Audis nødanropssentral. Informasjon om bilen overføres automatisk, slik at hjelpen kan organiseres raskt. Ved driftsstans og mindre ulykker kan du få umiddelbar hjelp via online-veitjenesten og Audi skadeservice.

Pakken inneholder følgende tjenester:
 • Audi connect nødanrop6
 • Online-veitjeneste
 • Audi skadeservice
 • Audi servicetermin online17
 
Audi connect Remote & Control
Tjenestene i Audi connect Remote & Control oppretter forbindelse mellom bilen og smarttelefonen. Med myAudi-appen6,18 har du fjerntilgang til bilen og kan se siste parkeringsposisjon og bilstatus. Informasjonen omfatter blant annet elektrisk rekkevidde, ladenivå (kun A3 Sportback 40/45 TFSI e), tank- og oljenivå, kilometerstand, tidspunkt for neste inspeksjon og om dørene og vinduene er lukket. Noe ekstrautstyr kan også bruke nettforbindelsen. Det kan sendes et push-varsel til smarttelefonen dersom tyverialarmen utløses.

Pakken inneholder følgende tjenester:
 • Parkeringsposisjon
 • Bilstatus
 • Pushvarsel fra tyverialarmen19,20
 • Fjernstyring av kupévarmer (leveres ikke til A3 Sportback 40/45 TFSI e)
 • Fjernstyring av lading (leveres kun til A3 Sportback 40/45 TFSI e)
 • Fjernstyring av klimaregulering (leveres kun til A3 Sportback 40/45 TFSI e)

6 Avhengig av tilgjengelighet i det enkelte landet.
16 I områder med dårlig GPS-mottak og utenfor mobiloperatørens dekningsområde kan noen funksjoner/tjenester ikke sende/motta data og er eventuelt ikke tilgjengelige eller bare begrenset tilgjengelige.
17 Funksjonen må være registrert og aktivert på www.audi.com/myaudi.
18 Kompatibel med Apple iOS 10.0 og Android 6 eller nyere. Du må først registrere deg på www.audi.com/myaudi. Audi connect-tjenestene for mediestrømming via Internett og tilgang til kalenderen krever en aktiv Wi-Fi-forbindelse mellom smarttelefonen og Audi MMI.
19 Leveres bare i kombinasjon med tyverialarm (ekstrautstyr).
20 Bare hvis du har gitt tillatelse til å motta pushmeldinger med varsler.

Juridisk informasjon:
Tjenestene kan brukes via bilens SIM-kort. Kostnadene for telefon- og dataforbindelse er inkludert i prisen for tjenestene. Tjenestene fra Audi kan kun brukes i dekningsområdet for mobilnettet til mobiloperatøren som er valgt av Audi. Audi connect-tjenestene nødanrop, online-veitjeneste, Audi skadeservice og Audi servicetermin online kan brukes i følgende land i ti år etter levering av bilen: Belgia, Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Norge, Østerrike, Portugal, Sverige, Sveits, Spania, Irland, Polen, Ungarn, Hellas, Bulgaria, Romania, Malta, Gibraltar og Litauen. Informasjon om bruk i øvrige europeiske land og om tilgjengeligheten til ekstrautstyret får du hos din Audi-forhandler. Audi connect bilstyringstjenester er tilgjengelige i tre år etter at bilen ble levert, og kan deretter forlenges mot betaling.
Dine fordeler
 • Rask hjelp i nødstilfeller
 • Ukomplisert veihjelp
 • Komfortabel bilstyring via smarttelefonen