Audi pre sense front* registrerer området foran bilen ved hjelp av en frontradar (innenfor systemets begrensninger) og varsler optisk og akustisk for å gjøre deg oppmerksom på forankjørende eller stående kjøretøyer som kan føre til en farlig situasjon. Hvis du ikke reagerer, utløses et kort bremserykk for å gjøre deg oppmerksom på situasjonen. Hvis du fremdeles ikke foretar deg noe, bremser Audi pre sense front bilen helt ned automatisk (innenfor systemets begrensninger). Det kan forhindre en kollisjon eller redusere kraften i sammenstøtet.

Fotgjengerregistreringen registrerer fotgjengere og syklister som beveger seg i veibanen eller krysser den (innenfor systemets begrensninger). Systemet varsler deg da optisk og akustisk. Samtidig forbereder systemet seg på en eventuell nedbremsing og starter ved behov automatisert nødbremsing for om mulig å unngå eller redusere kraften i et eventuelt sammenstøt.

*Kontakt din Audi-forhandler for mer informasjon om utstyret som tilbys.

NB: Systemene har sine begrensninger, og de er bare ment å være til hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for bilkjøringen.