Med mulighet for deaktivering av kollisjonsputen på passasjersiden foran