Mobilkompatibilitet Audi connect

Mobilenhetene som er oppført i databasen er testet av Audi for kompatibilitet til de ulike connect-tjenestene som tilbys i bilene. Hvordan Bluetooth-standarden implementeres kan variere for enhet til enhet.