00:00 | 00:00

Audi connect - Nødanrop og veihjelp

Slik fungerer Nødanrop og online veihjelp ved ulykker

Tjenestene Nødanrop og online veihjelp passer alltid på, uansett hva som skjer og hvor du er. Ved ulykker hvor bilen oppdager en kollisjon, ringer bilen automatisk nødanropet. Alternativt kan du starte nødanropet manuelt ved å trykke på Service call-knappen i takmodulen. Systemet opprettholder taleforbindelse med sentralen på førerens morsmål inntil hjelpemannskapene er på stedet.

Den elektroniske veihjelpen via serviceknappen gir rask hjelp når du sitter fast på veien på grunn av havari.

Funksjoner og utstyr som vises her, kan tilbys som tilleggsutstyr avhengig av modell. For informasjon om priser og tilgjengelighet, se audi.no/connect, eller spør din Audi-forhandler. Det visuelle er utelukkende ment for å beskrive hvordan systemet fungerer, og kan avvike fra kjøretøyet som er vist og bilversjonen her, avhengig av modell eller utstyrslinje.